Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Natasja Aussems. De eigenaresse van Mi Corazon coaching en training, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67811949.

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Natasja  van Mi Corazon coaching en training en jij als cliënt van Mi Corazon coaching en training.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op onze samenwerking. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, een training, een workshop of welke dienst dan maar ook van Mi Corazon coaching en training) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier, intakeformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mi Corazon coaching en training verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor de training of sessies.
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@micorazon.eu dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Verzorgen van een training, workshop, coaching of sensi sessie
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Mi Corazon coaching en training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mi Corazon coaching en training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (Natasja Aussems of een van haar medewerkers) tussen zit.

Mi Corazon coaching en training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Outlook emailverwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede (wanneer van toepassing) betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem emails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook
  • WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar info@micorazon.eu. De website wordt gehost via Mijndomein.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mi Corazon coaching en training verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Mi Corazon coaching en training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Na afloop van een opdracht evalueer ik. Deze evaluaties bewaar ik in een afgesloten ruimte. De sleutel is veilig bij mij. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mi Corazon coaching en training, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@micorazon.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mi Corazon coaching en training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail, sms en WhatsApp zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website  en Facebookpagina zijn etalages, voornamelijk voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij één van de betrouwbaarste servers die er zijn. Ik gebruik voor zover ik weet geen cookies.

Wanneer jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@micorazon.eu

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

10 + 3 =